Magnetski utovarač 3

  • Description
    • Utovarite teret na kamion magnetkim utovaračem. Umjesto kašike, utovarač ima magnet od nekoliko Tesla koji ima moć da zadrži teret.
  • Instructions
    • Igra se pomoću miša i tastature. Dugmadima A i D pomerate utovarač, dok levim tasterom miša aktivirate magnet.

Review Magnetski utovarač 3
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Reviews to Magnetski utovarač 3