Pomuzi kravu bolje od Tadića

  • Description
    • Pošto je Boris Tadić poslednji put bio u štali za prošle izbore, nadamo se da Vam neće biti problem pomusti kravu bolje od Tadića

      Autori igrice su ugasili sajt pa se igrica ne može učitati sa njihovg sajta. Međutim može je ipak pronaći na blogu
  • Instructions
    • Igra se tasterima W i S.

Review Pomuzi kravu bolje od Tadića
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Reviews to Pomuzi kravu bolje od Tadića